200 zwycięskich bitew, 500 km marsz, 1000 partyzantów

200 zwycięskich bitew, 500 km marsz, 1000 partyzantów

Polska ma wielu bohaterów, lata II wojny światowej dostarczyły nam kolejnych. Pośród nich zapomniani, wyklęci, cisi bohaterowie. Najbardziej Ci którzy walczyli na dawnych Kresach Rzeczpospolitej .

Chcę Wam opowiedzieć historię niezwykłą acz mało znaną.Adolf Pilch urodzony  22 maja 1914 roku w Wiśle na Śląsku Cieszyńskim, przed wojną wstąpił do 26 dp w Skierniewicach , po kampanii wrześniowej via Węgry,Rumunia i  Jugosławia trafia do Francji i nowo tworzonej polskiej armii. Nie walczy tam długo - Francja dysponując potężnymi  siłami zbrojnymi broni się 42 dni, Belgia 18 dni, Holandia 4 dni (Polska zaatakowana w 39' z trzech stron - 36 dni co do dziś propagandowo określa się Blizkriegiem). Wróćmy do Pilcha. Ostatecznie trafia do Wielkiej Brytanii a stamtąd po przeszkoleniu już jako Cichociemny wraca do Polski. W Warszawie dostaje lewe papiery i zostaje przydzielony najpierw do okręgu AK "Czapla" (Białystok) a potem  do Okręgu Nowogródzkiego AK jako oficer Polskiego Oddziału Partyzanckiego im.T.Kościuszki zwanego później Zgrupowaniem Stołpecko Nalibockim. Wraz ze swoim oddziałem walczy tam początkowo z Niemcami i kolaborującą policją białoruską, utrzymując taktyczny sojusz z partyzantką sowiecką. Sojusz ten kończy się grudniu 1943 roku kiedy Sowieci podstępem rozbijają oddział uprowadzając jednego z dowódców por.Wacława Miłoszewskiego ps.Lewald do Moskwy. Po tym wydarzeniu Pilch zbiera resztki oddziału (ok 40-50 osób) odtwarzając POP  AK pod swoim dowództwem , kontynuuje walkę oraz ochronę polskich wsi. Tym razem jednak głównym wrogiem stają się Sowieci którzy posiadając potężną -ilościową- przewagę zaczynają obławy na Polaków. Por.Adolf Pilch w tej sytuacji zawiązuje taktyczny sojusz z Niemcami za co spotykają go nieprzyjemności ze strony Komendy Głównej AK, która nawet wysyła swojego przedstawiciela do zbadania sytuacji. Wysłanym oficerem był wg.jednych źródeł por.Jan Piwnik "Ponury" a wg.innych mjr.Jan Kalenkiewicz "Kotwicz". Tym niemniej w ciągu kilku miesięcy oddział rozrasta się do blisko 1000 osób. Kiedy w lecie 1944 roku front zaczął się niebezpiecznie zbliżać a aktywnośc partyzantki sowieckiej nabrała na sile "Góra" postanawia wyprowadzić swój oddział z sideł i poprowadzić w kierunku Warszawy.

29.06.1944 roku 980 osobowe zgrupowanie z czego około połowy stanowiła mobilna kawaleria (27 dywizjon kawalerii AK im. Króla Stefana Batorego, I baon 78pp Strzelców Słuckich, szwadron CKM - w rozbudowie 23 puł. Grodzieńskich, lazaret polowy oraz tabory i odchodzący z Kresów miejscowi cywile - rodziny partyzancki) wyrusza na zachód. 

Pokonuje W PEŁNYM RYNSZTUNKU bez większych strat blisko 500 km trasę, most na Wiśle w Nowym Dworze pokonuje brawurowo i jawnie pod nosami pilnujących jednostek niemieckich którzy otrzymali informacje że zgrupowanie Pilcha jest antykomunistyczne i ma zamiar walczyć tylko z Sowietami.Po dotarciu do Kampinosu podporządkował się  kpt. Józefowi Krzyczkowskiemu ps. "Szymon" – komendantowi VIII Rejonu "Łęgów" VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego AK i mimo początkowych obaw dowództwa AK związanych z oskarżeniami o współpracę z Niemcami - ostatecznie włączają Zgrupowanie do  Grupy Kampinos. Oddział Pilcha wykazuje się atakiem na lotnisko na Bielanach a do legendy przeszedł atak w batalion znienawidzonej RONA we wsi Truskaw gdzie "Doliniacy" likwidują 250 esesmanów i 100 raniąc - przy stratach własnych 10 zabitych+10 rannych. Po klęsce Grupy Kampinos pod Jaktorowem "Dolina" zbiera niedobitki swojego oddziału i dołącza do 25 pp AK Ziemie Piotrkowskiej a następnie przenosi się na tereny niegdyś mjr Henryka Dobrzańskiego ps.Hubal (nomen omen w ramach którego walczył mjr.Jan Kalenkiewicz"Kotwicz-późniejszy inny Cichociemny).

W 1945 roku przez Czechosłwoację ucieka do Londynu , gdzie żeni się, ma 3 dzieci i umiera w 2000 roku

Legendarny wywiad z mjr Adolfem Pilchem zobaczycie tutaj : https://www.youtube.com/watch?v=lJOJrlVgfX4

źródło :

Adolf Pilch-"Partyzanci trzech puszcz"

wikipedia.pl

www.ak-kresy.pl