Roman Dmowski - architekt niepodległości

Roman Dmowski - architekt niepodległości

Autor "Myśli nowoczesnego Polaka" Roman Dmowski napisał "Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.
Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój.
Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mego rozwoju moralnego, tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna"

Roman Dmowski był głównym przeciwnikiem polityczny Józefa Piłsudskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, optowała za koncepcją  inkorporacyjną wschodniej granicy Polski. Był przywódcą partii narodowo-demokratycznej i  Obozu Wielkiej Polski. Przez krótki okres czasu w 1923 roku pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, było to jedyne stanowisko rządowe, jakie zajmował. Zmarł w styczniu 1939 roku.

Koszulki patriotyczne i bluzy patriotyczne  produkcji naszej marki kupisz na stronie  : www.semperpatria.pl oraz www.patriotycznekoszulki.pl