Virtuti Militari najstarszy order wojskowy

Virtuti Militari najstarszy order wojskowy

Order Virtuti Militarii  z łać. Męstwu Wojskowemu został ustanowiony dnia 22 czerwca 1792 przez niesławnej pamięci  króla Stanisława jeszcze za czasów kiedy król stał po stronie obrońców Konstytucji 3 Maja . Order ustanowiono  na wniosek bratanka króla- księcia Józefa Poniatowskiego dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami.

Pierwsze nadania uczyniono w miejscowości Ostrog nad Horyniem na Wołyniu a wśród pierwszych uhonorowanych znalazło się 23 żołnierzy z samym księciem Poniatowskim i gen.Tadeuszem Kościuszko na czele

W myśl statutu order miał być nadawany przez kapitułę orderu, w której skład mieli wejść kawalerowie tego orderu w kolejności ich nadania. 

29 sierpnia 1792 roku, w Lubomlu, konfederacja targowicka ogłosiła uniwersał zakazujący noszenia i przyznawania orderu pod groźbą surowych kar, włącznie z utratą rang wojskowych, oraz zażądała jego zwrotu22 listopada 1793 roku sejm grodzieński uchylił uniwersał konfederacji i przywrócił order jako odznaczenie wojskowe. Ustawę uchwalono na skutek przeoczenia, co stało się powodem odwołania posła rosyjskiego Jakoba Sieversa. Pod naciskiem następcy Sieversa posła Osipa Igelströma król Stanisław August Poniatowski wraz z Radą Nieustającą dla złagodzenia gniewu cesarzowej Rosji Katarzyny II rezolucją z 7 stycznia 1794 roku uchylił uchwałę sejmową. Król zabronił noszenia medali i krzyży Virtuti Militari, nakazując ich zwrot w ciągu miesiąca pod groźbą najsurowszych kar kryminalnych

Obecną formę Orderu określa Rozporządzenie Prezydenta RP z roku 1992 

Odznaką Orderu Wojennego Virtuti Militari jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. Na ramionach poziomych krzyża umieszczony jest napis "VIRTUTI", na ramionach pionowych napis "MILITARI". Ramiona krzyża w klasach I, II i III pokryte są czarną emalią w złoconym obramowaniu, w klasie IV złocone z wewnętrznym czarno emaliowanym obramowaniem i w klasie V srebrzone z wewnętrznym czarno emaliowanym obramowaniem. Napisy w klasach I, II i III są złocone, w klasach IV i V czarno emaliowane. W środku krzyża na złoconej, okrągłej tarczy w dwudzielnym wieńcu laurowym pokrytym zieloną emalią umieszczony jest biało emaliowany orzeł w kształcie z roku 1792. Na odwrotnej stronie krzyża w środku napis "HONOR I OJCZYZNA" oraz data "1792". Krzyż w klasach I i II zwieńczony jest złoconą koroną królewską. Wymiar krzyża wynosi: w I klasie - 64 mm, w klasie II - 55 mm, w klasie III - 45 mm i w klasach IV i V - 38 mm.

Zachęcamy do zakup tej koszulki patriotycznej  https://www.semperpatria.pl/virtuti-militari-koszulka-patriotyczna-36.html