6 urodziny kpt.Tarnawskiego

6 urodziny kpt.Tarnawskiego

W dniu dzisiejszym ostatni żyjący Cichociemny - kapitan Aleksander Tarnawski ps. Upłaz i Wierch - obchodzi swoje 96. urodziny. W Gliwicach w poniedziałek odbyła się uroczystość podcas której , jubilat za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość otrzymał medal "Pro Patria".

Skromny jubilat podkreślił , że nie czuje się bohaterem. "Jestem zwykłym człowiekiem, jakich było tysiące podczas wojny i po wojnie, i nie jestem żadnym bohaterem i nigdy nim nie byłem" - dodał

 Pan Jan Józef Kasprzyk. p.o. szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zaznaczył  "Pan kapitan, choć tak bardzo skromnie mówi o sobie, jest jednym z tych 316 najwspanialszych rycerzy niepodległości, którzy w latach II wojny światowej przyczynili się do tego, abyśmy dziś byli wolni. Panie kapitanie, Rzeczpospolita kłania się przed Panem bardzo nisko, my kłaniamy się przed Panem ogromnie nisko i głęboko, wyrażając swoją wdzięczność za to, że jest Pan dla nas bohaterem naszej wolności, naszej suwerenności. Dziękujemy za wspaniałe dzieło życia, dziękujemy za te 96 lat i prosimy o następne co najmniej 96 lat, bo jest Pan Polsce bardzo, bardzo potrzeby"