Operacja Polska NKWD

Operacja Polska NKWD

„Operacja polska” została przeprowadzona na rozkaz najwyższych władz ZSRR. Z wyjątkowym okrucieństwem wykonało ją zbrojen ramię komunistycznej partii- NKWD . To bez żadnych wątpliwości jedną z największych zbrodni Europy XX w.

Rozkaz nr 00485 wydany 11 sierpnia 1937 r., przez komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa, oskarżał tysięce Polaków o przynależność do POW - Polskiej Organizacji Wojskowej . Prowadzącej rzekomo działalność szpiegowską na rzecz Polski.

Zamordowano min. 111 091 osób pochodzenia polskiego - w sumie represjonowano co najmniej  139 835 osób.Operacja Polska zbierała żniwa głównie wsród Polaków ale także ofiarą padli  Rosjanie, Żydzi, Ukraińcy czy  Białorusini  zamieszkujących ZSRR. 

fot.:polnocna.tv

Promuj polską produkcję- pokazuj swój patriotyzm - koszulki patriotyczne i bluzy patriotyczne  na naszym drugim sklepie : www.semperpatria.com.pl