Ostatni polski Cichociemny

Ostatni polski Cichociemny

Aleksander Tarnawski urodził się 8 stycznia 1921 r. w Słocinie. W 1938 r. ukończył gimnazjum w Chorzowie i rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Lwowskiego. Po wybuchu wojny, w październiku 1939 r. przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie został przydzielony do 1. Dywizji Grenadierów. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii dostał przydział do 16. Brygady Pancernej, gdzie szkolono go do zadań specjalnych, a później 1. Dywizji Pancernej. Przeszedł szkolenie dla polskich komandosów zwanych Cichociemnymi i został zrzucony na ziemie polskie w nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 r. Otrzymał przydział do okręgu AK Nowogródek. Był oficerem Armii Krajowej. Otrzymał pseudonimy Upłaz i Wierzch . Pracował w konspiracji oraz zajmował się szkoleniem żołnierzy AK i walką z partyzantką sowiecką. 

koszulki patrotiotyczne 

odzież patriotyczna