W naszym sklepie www masz prawo do zwrotu zakupionych ,  nieużywanych produktów w terminie aż 30 dni od dnia zakupu.

W naszym sklepie nie masz niebezpieczeństwa zakupu złego rozmiaru. Wymiana tego samego modelu ale w innym rozmiarze w ciągu 14 dni odbywa się całkowicie bezpłatnie. 

Masz także możliwość wymiany produktu na inny  aktualnie dostępy  w naszym sklepie. Przy czym  nie ponosisz kosztów wysyłki nowego towaru . Jeśli wymieniasz na towar o inne cenie niż zakupiony różnica będzie zwrócona przez nasz sklep (przypadek wybory produktu o niższej wartości )  lub dostaniesz maila z różnicą do dopłaty (przypadek wyboru towaru o wyższej wartości) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Klient będący Konsumentem może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Formularze odstąpienia od umowy , zwrotu i wymiany znajdziesz poniżej. Każdorazowo wymagamy wypełnienia takiego formularza i odesłania go na adres mailowy sklep@semperpatria.pl lub adres firmy G7PRO ul.Galicyjska 3D/4, 31-586 Kraków :

- Prawo do odstąpienia od umowy  

- wniosek o odstąpienie od umowy 

- Formularz reklamacji